Mexico (F. Lopez / R. Vincy / Johnny Hoes) (klik hier voor muziek)

Ik ben naar Mexico gekomen
Het land van liefde en van zon
't Was in de schaduw van de bomen
Dat net als in dromen
Het sprookje begon

Ik was daar op een groot fiesta
En zag een Cabbalero daar staan
We dansten samen toen een rumba
En daar bij die rumba
Is alles ontstaan

Refrein:
Gitaarmuziek klonk door de Mexicaanse nacht
Gitaarmuziek heeft liefde voor ons meegebracht
Ik zal er altijd blijven wonen
Geef andere landen graag kado
Ja, het blijft me steeds bekoren
Want ik heb mijn hart verloren
In het mooie Mexico
Mexico, Mexico
Oh land van al mijn dromen
Met je gitaarmuziek bracht je de romantiek
Voor hem en mij
Mexico, Mexico
Ik blijf er altijd wonen
Je bent me alles waard
Een paradijs op aard
Ja dat ben jij

Herhaal Refrein

Mexico, Mexico
Mexico, MexicoEnglish translation:

Ole I have come to Mexico
Country of love and sun
It was in the shadows of the trees
Like how it is in dreams
the fairy tale started

There I was on a great fiesta
and saw the cabbalero standing there
Then we danced the rumba
And there with the rumba
Everything started

Chorus:
Guitar music sounded through the Mexican night
Guitar music brought us love
I will always live there
Make a present of other countries
Yes, it will always charming
because I left my heart
in beautiful Mexico
Mexico, Mexico
Oh country of all my dreams
with you guitar music you brought romance
to him and to me
Mexico, Mexico
I will always live there
You're everything to me
A paradise on earth
Yes, that's you

Repeat Chorus

Mexico, Mexico
Mexico, Mexico
Ole